Strona główna » Poradnik » Kto wydaje paszport?

Kto wydaje paszport?

Redakcja
6 czerwca 2022
Urząd wydający paszporty

Wakacyjny sezon dopiero przed nami, a zagraniczne podróże to cel wielu turystów, którzy pragną zrelaksować się w typowo urlopowym otoczeniu. Aby te plany mogły się spełnić, musimy jednak pamiętać o dopełnieniu kilku najważniejszych formalności, jak choćby wyrobienie paszportu. Kto wydaje taki dokument w Polsce, a do kogo powinniśmy się zwrócić za granicą? Jakich dokumentów będziemy potrzebować? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Kto wydaje paszport

Dla osób przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydawaniem paszportów zajmuje się wojewoda, dlatego wszelkie niezbędne dokumenty należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. Warto pamiętać, że wniosek o wydanie dokumentu możemy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym, niezależnie od miejsca zameldowania.

Jedyne, o czym powinniśmy pamiętać, to że w tym samym urzędzie będziemy paszport odbierać. Zanim więc – na przykład – złożymy wniosek o paszport podczas wakacji nad morzem, powinniśmy się zastanowić, czy zdążymy odebrać dokument przed wyjazdem.

W wybranym przez nas urzędzie wojewódzkim otrzymamy wszelkie dokumenty oraz uiścimy opłatę za wydanie paszportu. W tym miejscu również odbierzemy nowy dokument.

Pamiętaj! Wniosek trzeba złożyć osobiście, ze względu na to, że konieczne będzie pobranie odcisków palców. Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka muszą być obecni rodzice lub prawni opiekunowie. Obecność tych ostatnich będzie konieczna także jeśli wydawany będzie paszport dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Analogicznie sytuacja wygląda dla procesu wydawania paszportu tymczasowego. Jest on wydawany znacznie szybciej niż zwykły paszport, jednak ma też krótszą ważność – może ona wynosić maksymalnie 12 miesięcy.

Paszport tymczasowy

Gdy okaże się, że musimy pilnie wyjechać za granicę i nie mamy jak wyrobić nowego paszportu w standardowym trybie, możemy postarać się o wyrobienie paszportu tymczasowego. Również wtedy nasz dokument zostanie wydany przez odpowiedniego wojewodę, jednak czas oczekiwania będzie znacznie krótszy.

Paszporty tymczasowe wydawane są przez organy paszportowe tak szybko, jak to tylko możliwe – czas ten może wynosić od kilku (2-3) do kilkunastu (najczęściej 14-20) dni. W wyjątkowych przypadkach lub w intensywnym sezonie typowo urlopowym zdarza się, że czas oczekiwanie ulegnie wydłużeniu.

Koszt uzyskania paszportu tymczasowego to 30 PLN.

Podstawa prawna wydania paszportu

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (art. 7.1):

„Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej, złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnej opłaty”.

Jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku o wydanie paszport?

 • Imię (imiona) i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki
 • Data oraz miejsce urodzenia
 • Płeć
 • Podpis osoby, dla której dokument ma zostać wydany (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3)
 • Imiona, nazwisko, seria i numer dowodu, podpisy rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej (wraz z datą złożenia)
 • Numer telefonu lub adres e-mail (opcjonalnie)
 • Pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych osobowych
 • Podpis osoby odbierającej dokument paszportowy oraz datę odbioru dokumentu
 • Adnotacje urzędowe

Kto może starać się o paszport tymczasowy?

Jak informuje strona gov.pl, paszport tymczasowy może zostać wydany:

 • Obywatelom polskim w kraju lub za granicą w nagłych, udokumentowanych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny bądź prowadzoną działalnością zawodową
 • Obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju
 • Osobom przebywającym czasowo na terenie naszego kraju lub za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu
 • Osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy
 • Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Jak wygląda procedura wydania paszportu?

 • Przede wszystkim musimy zebrać wszystkie niezbędne do złożenia wniosku dokumenty.
 • W kolejnym kroku powinniśmy dokonać opłaty za wydanie paszportu.
 • Komplet dokumentów musimy złoży w dowolnym punkcie paszportowym (niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania).
 • Na samym końcu możliwy będzie odbiór gotowego paszportu (jest to możliwe w tym samym urzędzie, w którym wniosek został złożony).

Kto wyda paszport za granicą?

Osoby, które starają się o wydanie paszportu podczas pobytu za granicą, powinny udać się do polskiego konsulatu w wybranym kraju, ponieważ to właśnie ten urząd jest odpowiedzialny za wydanie paszportu w takim trybie.

Osoby mieszkające lub pracujące na stałe za granicą, wyjeżdżający na zagraniczne stypendia studenci, a może zwykli, zwiedzający świat turyści? W każdym z tych przypadków – jeśli wolny czas spędzamy poza UE, musimy posiadać ważny paszport.

Jeśli natomiast dokument przestanie być ważny podczas pobytu za granicą (lub zostanie zgubiony/ulegnie zgubieniu), musimy udać się więc właśnie do konsulatu polskiego w wizytowanym kraju.

Jak wyrobić paszport online?

Niedawno prezydent podpisał ustawę na mocy której od 27 marca 2022 roku wniosek o paszport złożyć będzie można online. Elektroniczna wersja dokumentu będzie generowana w Rejestrze Dokumentów Paszportowych przez urzędnika biura. Wystarczy podpisać się na zbierającym elektroniczne podpisy urządzeniu oraz dostarczyć zgodne z wymaganiami zdjęcie.

Jak czytamy na stronie aviva.pl:

„Inne zmiany, które wprowadzono wraz z nowymi przepisami, to możliwość wyrażenia zgody na paszport dla dziecka drogą online. Natomiast od 30 września 2022 r. rodzice będą mogli złożyć elektroniczny wniosek o wydanie paszportu biometrycznego lub tymczasowego dla dziecka poniżej 12. roku życia. Kolejną zmianą jest obniżenie wieku, od którego dzieciom wyrabia się paszport na 10 lat. Według nowych zasad będzie to 12 lat, a nie jak dotąd – 13”.

Podsumowanie

 1. Dla osób przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydawaniem paszportów zajmuje się wojewoda.
 2. Wniosek o wydanie dokumentu możemy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym, niezależnie od miejsca zameldowania.
 3. Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka muszą być obecni rodzice lub prawni opiekunowie.
 4. Jeśli natomiast dokument przestanie być ważny podczas pobytu za granicą (lub zostanie zgubiony/ulegnie zgubieniu), musimy udać się więc właśnie do konsulatu polskiego w wizytowanym kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Na paszport czeka się do 30 dni od złożenia wniosku. Zazwyczaj dokument gotowy jest do odbioru wcześniej, jednak zależy to przede wszystkim od okresu, w którym ubiega się o paszport. Trzeba liczyć się z tym, że przed okresem urlopowym punkty paszportowe są bardziej oblegane.

Wnioskować o paszport może każdy obywatel polski, zarówno podczas pobytu w kraju, jak i za granicą. Wnioskować o paszport można w punkcie paszportowym lub w konsulacie, jeśli przebywa się poza Polską. Paszport zostanie wydany w ciągu 30 dni.

Opłata jest stała i wynosi 140 zł. Cena wyrobienia paszportu może być jednak niższa, jeśli przysługuje Ci ulga albo zniżka. Ulgi udzielane są w wymiarze 50 lub 75 procent.

O Autorze

Ocena: 5/5 (Głosów: 1)
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments