Strona główna » Poradnik » Paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia

Paszport dla dziecka poniżej 13 roku życia

Redakcja
6 czerwca 2022
paszport dla dziecka

Dotycząca dokumentów paszportowych ustawa z 2006 roku wiązała się z istotną zmianą, taką jak brak możliwości dalszego dopisywania małoletnich osób do paszportów rodziców. Od tego czasu dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, muszą posiadać własny dokument paszportowy. Sprawdź, jak go wyrobić oraz ile to kosztuje.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

 • Paszport dla dziecka od 5 do 13 lat – 60 PLN,
 • Paszport dla dziecka do 5 lat – 30 PLN,
 • Paszport ze zniżką 50% (np. dla uczniów po okazaniu legitymacji szkolnej) – 30 PLN,
 • Paszport tymczasowy – 30 PLN,
 • Paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny) – 15 PLN.

Ważne! Jeśli paszport naszego dziecka ulegnie zniszczeniu lub zostanie utracony z naszej (lub dziecka) winy, koszt wyrobienia nowego dokumentu wzrośnie i to trzykrotnie. Bez zniżek, za wydanie paszportu dla dziecka od 5 do 13 roku życia będziemy musieli więc zapłacić 180 złotych, natomiast za wydanie dokumentu dla dzieci do 5 roku życia) – aż 90 złotych.

Kiedy dziecku przysługuje zniżka, a kiedy zwolnienie z opłaty?

Z opłaty za wydanie paszportu zwolnione są:

 • Dzieci przebywające w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym (gdy wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją)
 • Dzieci, których paszport posiada wadę techniczną (np. nie można odczytać danych z mikroprocesora)

Mniej zapłacić można natomiast w następujących sytuacjach:

 • Gdy wygląd dziecka znacząco się zmienił (dziecko wygląda obecnie zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie)
 • Zmianie uległy dane dziecka (np. nazwisko)
 • W dokumencie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, potwierdzające przekroczenie granicy

Jakie dokumenty przygotować do paszportu dla dziecka?

Jeżeli wniosek paszportowy składają w urzędzie obojga rodzice, konieczne będzie przygotowanie kilku dokumentów dodatkowych, dzięki którym wniosek będzie mógł zostać rozpatrzony.

 • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
  • Można go pobrać w dowolnym punkcie paszportowym. Ważne, aby nie korzystać ze wzorów dostępnych w internecie. We wniosku rodzice dziecka muszą podpisać zgodę (należy to zrobić w obecności urzędnika).
 • Jedna kolorowa fotografia paszportowa dziecka
  • Fotografia musi być aktualne (nie powinna być wykonana wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku). Zdjęcie można wykonać samodzielnie lub u fotografa.
 • Dowód wniesienia opłaty paszportowej
  • Np. potwierdzenie przelewu bankowego
 • Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłaty
  • Np. legitymacja szkolna, legitymacja emeryta lub rencisty, czy Karta Dużej Rodziny
 • Ważny dotychczasowy paszport lub dowód osobisty dziecka
  • Jeśli dziecko takowy dokument posiada
 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  •  Dla rodzin wielodzietnych

Jeśli jednak wniosek o paszport składa tylko jeden z rodziców, możliwe, że w urzędzie wymagane będą dodatkowe dokumenty. Jakie?

 • Pisemna zgoda drugiego rodzica lub opiekuna prawnego

Ważne! Zgoda musi być potwierdzona przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego.

 • Jeden ze wskazanych poniżej dokumentów:
 • Orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka
 • Orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka
 • Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli ojciec dziecka jest nieznany)
 • Akt zgonu drugiego rodzica (w przypadku śmierci jednego z nich)

Pamiętaj! Może się zdarzyć, że urzędnik poprosi nas również o dodatkowe dokumenty (na przykład – jak czytamy na gov.pl – o skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub poświadczenie obywatelstwa polskiego). Najczęściej ma to miejsce, gdy zachodzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa dziecka, lub gdy w przedstawionych przez nas dokumentach znajdują się sprzeczne ze sobą dane.

Gdzie złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport dla dziecka do lat 13 można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania dziecka. Na stronach urzędów wojewódzkich można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji takich oddziałów.

Ile czeka się na paszport dla dziecka?

Czas oczekiwania na paszport dla dziecka to około 30 dni. Choć może się zdarzyć, że termin ten się wydłuży, najczęściej dokument odebrać można już po około 2-3 tygodniach. Wiele jednak zależy od wybranego punktu paszportowego oraz innych okoliczności, jak choćby sezon w ciągu roku.

Jeśli miesiąc to dla nas zbyt długo, możemy postarać się o tymczasową wersję dokumentu paszportowego. Jak czytamy na gov.pl:

„Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu dla dziecka, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny – złóż wniosek o paszport tymczasowy. Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności – do 12 miesięcy”.

Kto może złożyć i odebrać paszport dla dziecka?

Gotowy paszport można odebrać w tym samym punkcie paszportowym, w którym składaliśmy wniosek o jego wydanie. Dokument może zostać odebrany przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Warto jednak pamiętać, by zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, np. dowód osobisty

Ważne! Jeżeli nadal posiadamy dotychczasowy paszport dziecka, musimy oddać go do punktu paszportowego, gdzie zostanie anulowany.

Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka do 13 roku życia?

Jak czytamy na stronie gov.pl, wniosek o wydanie dokumentu złożyć mogą:

 • Rodzice dziecka
  • W takim przypadku wymagana jest obecność obojga rodziców.
 • Prawni opiekunowie małoletniego
  • W takim przypadku wymagana jest obecność obojga opiekunów.
 • Jeden z rodziców (lub opiekunów prawnych)
  • Taka możliwość jest dostępna tyko w sytuacjach, gdy:
   • Drugi z rodziców lub opiekunów wyrazi zgodę (potwierdzoną na piśmie) na wydanie dokumentu paszportowego. Co więcej, podpis złożony na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego,
   • Rodzic posiada orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka
   • Rodzin posiada orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
   • Ojciec dziecka jest nieznany,
   • Drugi z rodziców nie żyje

Pamiętaj! Jeśli dziecko ukończyło 12 rok życia, musi ono być obecne podczas składania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. W takim przypadku od małoletniego zostaną bowiem pobrane odciski palców. Młodsze dzieci nie muszą być obecne przy składaniu wniosku ani przy odbiorze dokumentu.

Jak długo jest ważny paszport dla dziecka?

Paszport dla dziecka wydawany jest na 5 lat. Dokładną datę upływu jego ważności znaleźć można w samym dokumencie. Paszport tymczasowy jest ważny krócej, bo tylko 12 miesięcy.

Podstawa prawna paszportu dla dziecka

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 758)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126)

Podsumowanie

 1. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, muszą posiadać własny dokument paszportowy.
 2. Pisemna zgoda drugiego rodzica lub opiekuna prawnego, jest potrzebna kiedy wniosek o paszport składa tylko jeden z rodziców.
 3. Wniosek o paszport dla dziecka do lat 13 można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania dziecka.
 4. Czas oczekiwania na paszport dla dziecka to około 30 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów prawnych, bez obecności dziecka. Podpis posiadacza paszportu w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa osoba małoletnia powyżej 13 roku życia.

Druk dostępny jest tylko w urzędach – jeżeli chcemy złożyć wniosek o paszport, musimy pobrać go na miejscu podczas wizyty w biurze paszportowym. Nie ma możliwości pobrania wniosku z Internetu w celu wypełnienia go na spokojnie w domu.

70 zł – tyle kosztuje paszport dla dziecka, które w dniu złożenia wniosku ukończyło 13 rok życia i nie ukończyło 18 roku życia. 15 zł – za paszport dla dziecka, które w dniu składania wniosku nie ukończyło 13 roku życia i posiada Kartę Dużej Rodziny (po okazaniu ważnej karty Dużej Rodziny).

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments