Strona główna » Poradnik » Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

Redakcja
6 czerwca 2022
paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy to pełnowartościowy dokument, który uprawnia do przekraczania granic krajów na całym świecie. Nie jest on jednak tym samym co znana wszystkim, wydawana na 10 lat książeczka. Sprawdź, czym tymczasowy dokument różni się od paszportu biometrycznego, a także kto i w jaki sposób może go uzyskać.

Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

Paszport tymczasowy do dokument, który daje nam takie same prawa jak tradycyjny paszport biometryczny, ale obowiązuje krócej.

Na stronie gov.pl czytamy: Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny – złóż wniosek o paszport tymczasowy. Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności – do 12 miesięcy.

Paszport tymczasowy ważny jest przez 12 miesięcy od momentu jego wydania. Gotowy dokument można odebrać w punkcie paszportowym, w którym złożony został wniosek o jego wydanie.

Ile to kosztuje paszport tymczasowy?

Za wyrobienie paszportu tymczasowego będziemy musieli zapłacić znacznie mniej niż za standardowy dokument biometryczny, bo zaledwie 30 złotych (jeśli wniosek składamy w Polsce). W przypadku wniosków złożonych za granicą – informacje dotyczące aktualnych opłat są dostępne na stronie polskiego konsulatu w wybranym kraju.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Oto jak wyrobić paszport tymczasowy w kilku krokach:

 1. Wypełnienie wniosku zgodnie z dostępnym w punkcie paszportowym wzorem lub konsulacie
 2. Skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku
 3. Udanie się do wybranego punktu paszportowego (niezależnego od miejsca zameldowania) lub polskiego konsulatu za granicą
 4. Uiszczenie opłaty za wyrobienie paszportu
 5. Złożenie kompletu dokumentów w punkcie paszportowym
 6. Odbiór gotowego paszportu (będzie to możliwe wyłącznie w punkcie paszportowym, w którym składaliśmy wniosek o jego wydanie)

Jakie dane zawiera paszport tymczasowy

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis. Z wyjątkiem paszportów dla:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu,
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • nazwę urzędu, który wydał paszport.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania paszportu tymczasowego?

 • Wypełniony zgodnie ze wzorem wniosek o wydanie paszportu tymczasowego (do pobrania w punktach paszportowych lub polskich konsulatach). W przypadku wnioskowania o paszport tymczasowy za granicą, wniosek o wydanie dokumentu przez konsula RP można pobrać ze strony polskiego konsulatu w kraju, w którym przebywamy
 • Jedna kolorowa fotografia do paszportu – zdjęcie musi być zgodne z wytycznymi i aktualne, czyli wykonane maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za paszport tymczasowy
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający nagłe zdarzenie (uzasadniające wniosek o wydanie paszportu tymczasowego)
 • Odpis – skrócony lub zupełny – polskiego aktu urodzenia (w przypadku składania wniosku za granicą, gdy nie posiadamy numeru PESEL)
 • Odpis – skrócony lub zupełny – polskiego aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zawarły małżeństwo przebywając za granicą, w związku z czym zmianie uległo ich nazwisko
 • Odpis – skrócony lub zupełny – polskiego aktu stanu cywilnego (lub dokument potwierdzający polskie obywatelstwo

Jaki dokumenty są potrzebne do składania wniosku o paszport tymczasowy dla dziecka

Rodzice składający wniosek o paszport tymczasowy dla dziecka będą potrzebować:

 • Pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów dziecka lub
 • Pisemnej zgody jednego rodzica lub opiekuna (w sytuacji gdy wniosek składa tylko jeden z rodziców/opiekunów) lub
 • Orzeczenia sądu, z którego wynika, że drugiemu rodzicowi nie przysługuje prawo decydowania w sprawie wydania paszportu dziecku lub
 • Pisemnej zgody drugiego rodzica, w której urzędnik punktu paszportowego lub notariusz potwierdzi zgodność podpisu
 • Dokumentu potwierdzającego, że tylko jeden z rodziców może złożyć wniosek (może być to np. akt zgonu drugiego rodzica)

Komu i kiedy wydawany jest paszport tymczasowy?

Nie każdy może uzyskać paszport tymczasowy. W jakich sytuacjach jest możliwe otrzymanie dokumentu na 12 miesięcy? Jak informuje strona gov.pl, może on zostać wydany:

 • Obywatelom polskim w kraju lub za granicą w nagłych, udokumentowanych przypadkach, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny bądź prowadzoną działalnością zawodową
 • Obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju
 • Osobom przebywającym czasowo na terenie naszego kraju lub za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu
 • Osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy
 • Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Paszport tymczasowy dla dziecka

Paszport tymczasowy można wyrobić również dla dziecka. Podobnie jak w przypadku standardowego dokumentu, konieczne będzie wypełnienie i złożenie w urzędzie wniosku wraz z załącznikami. W imieniu nieletnich muszą zrobić to ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Na gov.pl czytamy, że: W imieniu dziecka, które nie ukończyło 18 lat, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają wspólnie rodzice lub opiekunowie prawni (obecność dziecka nie jest obowiązkowa jedynie w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego, który nie ukończył 5 lat).

paszport tymczasowy - rodzina

Obecność osoby małoletniej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy, za wyjątkiem dzieci do lat 5. Odbioru paszportu tymczasowego dokonuje rodzic lub opiekun prawny, a obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej nie jest wymagana w trakcie dokonywania dla niej odbioru paszportu tymczasowego.

Podpis posiadacza paszportu tymczasowego w ramce pod fotografią na wniosku paszportowym składa dziecko powyżej 13 roku życia.

Na żądanie rodziców dla dzieci do lat 5 może być wydany paszport 5-letni. Taki paszport nie posiada danych biometrycznych jak to ma miejsce w przypadku paszportów stałych.

Paszport tymczasowy podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126)
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)

Podsumowanie

 1. Paszport tymczasowy to pełnowartościowy dokument, który uprawnia do przekraczania granic krajów na całym świecie. 
 2. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności – do 12 miesięcy.
 3. Za wyrobienie paszportu tymczasowego będziemy musieli zapłacić znacznie mniej niż za standardowy dokument biometryczny, bo zaledwie 30 złotych (jeśli wniosek składamy w Polsce). 
 4. Paszport tymczasowy można wyrobić również dla dziecka. Podobnie jak w przypadku standardowego dokumentu, konieczne będzie wypełnienie i złożenie w urzędzie wniosku wraz z załącznikami. W imieniu nieletnich muszą zrobić to ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Najczęściej zadawane pytania

Tak. Paszport tymczasowy jest odpowiednikiem zwykłego paszportu. Różnica polega jednak na tym, że wydawany jest w trybie przyspieszonym, a także ma krótszy termin ważności, niż zwykły. Taki dokument wystawia się w wyjątkowych sytuacjach, kiedy wyjazd za granicę wypada nagle, z ważnego (uzasadnionego) powodu. Zatem podróż z takim paszportem może odbyć się zgodnie z prawem, dopóki jest ważny. 

Nie, paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych.

Nie, paszport tymczasowy nie zostanie wydany w celach turystycznych.

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments