Strona główna » Poradnik » Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Redakcja
6 czerwca 2022
Wyrobienie paszportu - koszt, cena

Paszport to jeden z tych dokumentów, który po wejściu Polski do Unii Europejskiej, stracił nieco na znaczeniu. Powszechne stało się bowiem podróżowanie za okazaniem dowodu osobistego. Ceny przelotów oraz wycieczek sukcesywnie jednak maleją, co zachęca do podróżowania poza granice Europy. To jednak nie jest możliwe bez paszportu. Wniosek o wyrobienie paszportu warto złożyć odpowiednio wczesnej, aby uniknąć konieczności przesunięcia terminu podróży lub jej całkowitego odwołania. Standardowy czas oczekiwania na paszport to 30 dni. Paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Do wniosku należy dołączyć aktualną, czyli nie starszą niż pół roku fotografię taką, jak do dowodu osobistego.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Wyrobienie paszportu to konieczność, jeśli wybieramy się na wakacje poza Europę. Taka usługa nie jest jednak bezpłatna. Dowiedz się, ile kosztuje wydanie dokumentu paszportowego i jak go uzyskać.

To, jak dużo będziemy musieli zapłacić za wydanie paszportu zależy od rodzaju dokumentu i ewentualnych posiadanych zniżek.  Z naszego artykułu dowiesz się, jak wygląda to w praktyce oraz kto może zaoszczędzić na dokumencie.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Polsce?

STANDARDOWY DOKUMENT 
Standardowy paszport ważny przez 10 lat 140 złotych
Paszport dla osoby małoletniej (max do 13 roku życia)30 zł
Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY
Dokument wydawany dzieciom do 13 roku życia15 zł
Paszport wydawany dzieciom od 13 do 25 roku życia35 zł
Dokument paszportowy wydawany rodzicom i małżonkom rodziców70 zł
POZOSTAŁE PRZYPADKI
Paszport tymczasowy30 zł
Wydanie paszporty po utracie poprzedniego (200% ceny podstawowej)420 zł

Gdzie znaleźć wniosek paszportowy?

Ważne! Za wydanie nowego dokumentu paszportowego będą musiały zapłacić osoby, które utraciły lub zniszczyły paszport w wyniku własnego działania, zaniedbania, czy nieuwagi. utraciły dotychczasowy dokument. Jeśli tak się stanie, kwota, jaką trzeba będzie zapłacić za wydanie nowego dokumentu wyniesie aż 200% ceny podstawowej. Ostatecznie będziemy więc musieli zapłacić 420 PLN.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Paszport wydawany jest przez wojewodę.

Wniosek o wydanie paszportu znajdziemy w oddziale paszportowym najbliższego urzędu wojewódzkiego. Wart pamiętać, że wniosek powinien być:

 • Wypełniony w czytelny sposób
 • Wypełniony drukowanymi literami
 • Uzupełniony zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi we wzorze
 • Wypełniony kompletnie
 • Podpisany przez wnioskodawcę
 • Gotowy jeszcze przed podejściem do stanowiska obsługi

Nie należy składać w urzędzie wniosków sporządzonych samodzielnie lub pobranych z Internetu, ponieważ nie zostaną one przyjęte w oddziale paszportowym. Korzystać można tylko z dostępnego w urzędzie (a czasem również na stronie internetowej urzędu) wzoru.

Kto może liczyć na zniżką podczas wyrabiania paszportu?

Ulga 50% (opłata 70 PLN)Ulga 75% (opłata 35 PLN)
Uczniowie i studenci
Emeryci
Renciści
Osoby z niepełnosprawnością
Osoby na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnościąOsoby poniżej 26 lat, uczące się (na przykład studenci), będące dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczymDzieci z niepełnosprawnością, pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej
Kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego
Rodzice lub małżonkowie rodzica w rodzinie wielodzietnej, posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Całkowite zwolnienie z opłaty

Kto może zostać całkowicie zwolniony z opłaty za wydanie paszportu?

 • Osoby, które ukończyły 70 rok życia
 • Osoby przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją
 • Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją
 • Osoby, których paszport posiada wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora
 • Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych

Czy można wyrobić paszport za granicą?

Tak, obywatele RP mogą złożyć wniosek o wydanie paszportu podczas pobytu za granicą. Aby to zrobić, trzeba udać się do najbliższego polskiego konsulatu.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu za granicą?

Jak czytamy na stronie gov.pl: „Informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz wyrobić paszport”.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Wielkiej Brytanii?

Przykładowe ceny opłat konsularnych za granicą, opisywane na gov.pl:

WIELKA BRYTANIA
 
Wydanie paszportu 93 GBP
Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia 59 GBP
Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia 34 GBP
Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 26 GBP
Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia 13 GBP
Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 278 GBP
Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 177 GBP
Wydanie drugiego paszportu 93 GBP

Ile kosztuje wyrobienie paszportu w Niemczech?

Przykładowe ceny opłat konsularnych za granicą, opisywane na gov.pl:

NIEMCY
 
Wydanie paszportu 110 euro
Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia 70 euro
Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia 40 euro
Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 30 euro
Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia 15 euro
Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 330 euro
Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 210 euro
Wydanie drugiego paszportu 110 euro

Ile trzeba czekać?

Na uzyskanie paszportu podczas pobytu za granicą trzeba z reguły czekać około miesiąca. Często zdarza się jednak, że dokument jest gotowy wcześniej (np. po 2-3 tygodniach). Bywa jednak również odwrotnie – w szczególnych sytuacjach na paszport będziemy czekać dłużej niż przewidziane 30 dni.

Aby być na bieżąco, możemy sprawdzić, czy nasz dokument paszportowy jest gotowy i czy możemy go odebrać. Jak to zrobić?

 • Wchodząc na stronę obywatel.gov.pl, w zakładkę Wyjazd za granicę, a następnie sekcję Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy. Kolejnym krokiem jest wpisanie nr sprawy (znajdziemy go na potwierdzeniu złożenia wniosku o wydanie paszportu). Po kliknięciu przycisku Sprawdź, dostaniemy odpowiedź, którą możemy pobrać lub bezpośrednio wydrukować. Jest to oczywiście usługa darmowa.
 • Dzwoniąc do urzędu, w którym wniosek został złożony. W tym przypadku również konieczne będzie podanie nr sprawy.

Co trzeba wiedzieć

 1. Wyrobienie paszportu to konieczność, jeśli wybieramy się na wakacje poza Europę.
 2. Za wydanie nowego dokumentu paszportowego będą musiały zapłacić osoby, które utraciły lub zniszczyły paszport w wyniku własnego działania, zaniedbania, czy nieuwagi. utraciły dotychczasowy dokument. Jeśli tak się stanie, kwota, jaką trzeba będzie zapłacić za wydanie nowego dokumentu wyniesie aż 200% ceny podstawowej. Ostatecznie będziemy więc musieli zapłacić 420 PLN.
 3. Standardowy paszport ważny przez 10 lat kosztuje 140 zł.
 4. Na uzyskanie paszportu podczas pobytu za granicą trzeba z reguły czekać około miesiąca.

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie przysługuje nam żadna bonifikata to za wydanie paszportu zapłacimy 140 zł. Połowę z tej opłaty, czyli 70 zł zapłacą uczniowie, studenci, emeryci oraz renciści.

Do wniosku należy dołączyć: odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą dla osoby małoletniej, która nie posiada nr PESEL.

Jeśli jedno z rodziców nie może pojawić się osobiście, można okazać zgodę na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Należy pamiętać, aby zgodę wyrażać wprost – „wyrażam zgodę na wydanie paszportu

O Autorze

Ocena: 3/5 (Głosów: 2)
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments