Strona główna » Poradnik » Ile zdjęć do paszportu?

Ile zdjęć do paszportu?

Redakcja
6 czerwca 2022
Zdjęcia do paszportu - ile?

Paszport to dokument wymagany podczas przekraczania granic państw spoza Unii Europejskiej. Kto go wydaje? W Polsce dokument ten jest wydawany przez uprawniony do tego organ państwa – wojewodę. Aby uzyskać dokument paszportowy, potrzebne będzie jednak jedno zdjęcie, zgodne z wymaganiami. Z naszego artykułów dowiesz się, jak wyrobić zdjęcie do paszportu i ile to kosztuje.

Jakie zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie do paszportu musi spełniać pewne wymagania, zarówno jeśli chodzi o dane techniczne, np. wymiary czy kolor, jak i wizualne (ustawienie głowy, wyraz twarzy, elementy dodatkowe). Wszystkie charakterystyczne cechy twarzy muszą być widoczne na fotografii, która musi być odpowiednio naświetlona i wykonana zgodnie z wytycznymi. O czym nie można zapomnieć?

 • Wymiary zdjęć do paszportu:
  • Zdjęcie w formacie 35mm x 45mm.
 • Kolor zdjęć do paszportu:
  • W kolorze.
 • Tło zdjęć do paszportu:
  • Białe, jednolite, niezacienione, w tle nie mogą znajdować się osoby trzecie ani żadne przedmioty

Paszport może okazać się niezbędny, jeśli zamierzasz np. w czasie majówki (poznaj propozycje: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/turystyczne/a/gdzie-na-majowke-w-2023/556.html) wyjechać poza granicę UE.

Ustawienie twarzy do zdjęcia paszportowego

Głowa i twarz to najważniejsze elementy zdjęcia paszportowego. W związku z tym nie mogą prezentować się na nim w sposób przypadkowy. Jaka mina będzie najlepsza? Co możemy mieć na sobie podczas wykonywania fotografii, a co trzeba będzie zdjąć? Jak wiele miejsca wolnego zostawić? Oto najważniejsze wytyczne:

 • Twarz na zdjęciu do paszportu:
  • Ma zajmować 70-80% całej fotografii. Oczy muszą być otwarte, skierowane w obiektyw, usta zamknięte, a sama twarz nie może być niczym zasłonięta.
 • Ustawienie na zdjęciu do paszportu:
  • Na wprost obiektywu, głowa musi być widoczna w całości (od jej czubka), widoczna ma być również górna część barków.
 • Ciemne okulary, nakrycia głowy, biżuteria na zdjęciu do paszportu:
  • Ciemne okulary i nakrycia głowy są zabronione, natomiast jeśli chodzi o biżuterię – można mieć ją na sobie, jeśli nie utrudnia identyfikacji osoby fotografowanej.
 • Zarost na zdjęciu do paszportu:
  • Podobnie jak w przypadku biżuterii – jest dopuszczalny, jeżeli nie wpływa na identyfikację.
 • Okulary korekcyjne na zdjęciu do paszportu:
  • Są dopuszczalne, podobnie jak soczewki. Jeśli w związku z chorobą konieczne jest noszenie ciemnych szkieł – jest taka możliwość, ale po okazaniu oświadczenia o niepełnosprawności.

Zdjęcie dziecka do paszportu – o czym pamiętać?

Jeśli chodzi o zdjęcia paszportowe dzieci, zasady są bardzo podobne jak w przypadku fotografii do dokumentów osób dorosłych. Nieco inaczej wygląda to jednak w przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia. Jakie zdjęcie – dla małoletnich w takim wieku – będzie odpowiednie do paszportu? O czym pamiętać, podczas wykonywania fotografii?

 • Fotografowane dziecko może mieć na zdjęciu zamknięte oczy, otwarte usta lub – po prostu – nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech lub inną minę)
 • Twarz dziecka musi być w całości odsłonięta (nie może być zasłonięta np. włosami czy zabawką)
 • Fotografowane dziecko musi trzymać głowę prosto
 • Fotografia musi zostać wykonana na jednorodnym i jasnym tle (bez innych osób czy przedmiotów w kadrze)

Ile kosztuje zdjęcie do paszportu?

To, ile zapłacimy za fotografię do paszportu, jest uzależnione przede wszystkim od miejsca, w którym udajemy się do fotografa. W większych miastach – szczególnie w ich centralnej części – za zdjęcie paszportowe zapłacimy więcej niż w mniej popularnych miejscach.

Zazwyczaj jednak koszt wykonania zdjęcia do paszport waha się w granicach 20-35 złotych za kilka sztuk. Warto przy tym pamiętać, że zdjęcie takie może się w przyszłości przydać do wyrabiania dokumentów, które nie wymagają konkretnych parametrów jeśli chodzi o fotografię.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

 • Standardowy paszport ważny przez 10 lat – 140 PLN
 • Paszport dla osoby małoletniej do 13. roku życia – 30 PLN
 • Paszport tymczasowy30 PLN
 • Paszport wydany po zagubieniu lub uszkodzeniu dotychczasowego dokumentu – 420 PLN (200% kwoty podstawowej)

Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny:

 • Dokument wydawany dzieciom do 13 roku życia – 15 PLN
 • Dokument wydawany dzieciom od 13 do 25 roku życia – 35 PLN
 • Paszport wydawany rodzicom i małżonkom rodziców – 70 PLN

Ulgi i zwolnienie z opłat paszportowych

Ulga 50% (opłata 70 PLN)Ulga 75% (opłata 35 PLN)
Uczniowie i studenci
Emeryci
Renciści
Osoby z niepełnosprawnością
Osoby na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnościąOsoby poniżej 26 lat, uczące się (na przykład studenci), będące dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczymDzieci z niepełnosprawnością, pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej
Kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego
Rodzice lub małżonkowie rodzica w rodzinie wielodzietnej, posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Całkowite zwolnienie z opłaty:

 • Osoby po 70 rok życia,
 • Podopieczni domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczych (tylko w sytuacjach, w których wyjazd zagraniczny jest wymagany w związku z długotrwałym leczeniem lub operacją),
 • Osoby otrzymujące stały zasiłek z pomocy społecznej (tylko w sytuacjach, w których wyjazd zagraniczny jest wymagany w związku z długotrwałym leczeniem lub operacją),
 • Posiadacze paszportów z  wadą techniczną,
 • Żołnierze, którzy mają pełnić służbę poza granicami Polaki (z wyłączeniem żołnierzy zawodowych).

Jak wyrobić paszport?

Pierwszym krokiem do uzyskania paszportu – zgodnie z informacjami podawanymi przez gov.pl – jest osobiste złożenie wniosku w urzędzie, gdzie urzędnik pobierze odciski naszych palców w celu wyrobienia paszportu biometrycznego.

Kto może złożyć wniosek o wydanie paszportu?

 • Osoba, która chce uzyskać dokument paszportowy
 • W sytuacji, gdy paszport ma zostać wydany dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, konieczna będzie obecność i podpis opiekuna prawnego

Jak starać się o paszport krok po kroku?

 • Pierwszy krok to zebranie kompletu niezbędnych dokumentów.
 • Kolejny to uiszczenie opłaty za wydanie paszportu.
 • Złożenie dokumentów w wybranym (niezależnym od miejsca zameldowania) punkcie paszportowym to trzeci krok prowadzący do uzyskania dokumentu.
 • Kiedy paszport będzie gotowy, będziemy mogli go odebrać w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek o wydanie dokumentu. Informacje o terminie odbioru znaleźć można w sekcji „Ile będziesz czekać”.

Ważne! Trzeba  pamiętać o tym, że ubezwłasnowolniona osoba będzie musiała być obecna w trakcie składania wniosku.

Co będzie potrzebne?

 • Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku paszportowego?
  • Jedno kolorowe zdjęcie
  • Dowód opłaty za paszport
  • Dokument potwierdzający prawo do ulgi albo całkowitego zwolnienia z opłaty
  • Ważny dowód osobisty – w przypadku braku dotychczasowego paszportu
  • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa – w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą
 • Jak wypełnić wniosek paszportowy?
  • Drukowanymi literami
  • Czytelnie
  • W całości, bez pomijania punktów
  • Z podpisem

Podsumowanie

 1. Zdjęcie do paszportu musi spełniać pewne wymagania, zarówno jeśli chodzi o dane techniczne, np. wymiary czy kolor, jak i wizualne (ustawienie głowy, wyraz twarzy, elementy dodatkowe).
 2. Wszystkie charakterystyczne cechy twarzy muszą być widoczne na fotografii, która musi być odpowiednio naświetlona i wykonana zgodnie z wytycznymi.
 3. Zazwyczaj koszt wykonania zdjęcia do paszport waha się w granicach 20-35 złotych za kilka sztuk.
 4. Fotografowane dziecko do zdjęcia paszportowego może mieć na zdjęciu zamknięte oczy, otwarte usta lub - po prostu - nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech lub inną minę.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, przy składaniu wniosku o wyrobienie paszportu wymagania dotyczące zdjęcia są takie same jak w przypadku dowodu osobistego. 

Opłata jest stała i wynosi 140 zł. Cena wyrobienia paszportu może być jednak niższa, jeśli przysługuje Ci ulga albo zniżka. Ulgi udzielane są w wymiarze 50 lub 75 procent.

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Lista takich miejsc znajduje się na stronie stosownego do miejsca zamieszkania urzędu wojewódzkiego. Polacy mieszkający za granicą mogą o wydanie paszportu ubiegać się w placówkach konsularnych.

Nie ma możliwości złożenia wniosku i odbioru paszportu drogą internetową, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

O Autorze

Ocena: 5/5 (Głosów: 1)
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments