Strona główna » Poradnik » Jak wyrobić paszport?

Jak wyrobić paszport?

Redakcja
6 czerwca 2022
jak wyrobić paszport

Zagraniczne wakacje lub służbowy wyjazd mogą okazać się niemożliwe, jeśli nie posiadamy paszportu, lub nasz dotychczasowy dokument stracił ważność. Sprawdź, co zrobić, aby wyrobić paszport sprawnie i bez dodatkowych problemów, a przy tym uniknąć komplikacji podczas przekraczania granic na całym świecie.

Jak wyrobić paszport? krok po kroku

Przede wszystkim należy skompletować dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Kolejnym krokiem jest udanie się do wybranego punktu paszportowego (niezależnego od miejsca zameldowania). Następnie komplet dokumentów – po uiszczeniu opłaty paszportowej – złożyć trzeba w wybranym urzędzie. Ostatnim krokiem jest odbiór dokumentu – można to zrobić w punkcie paszportowym, w którym wniosek został złożony.

Gdzie wyrobić paszport?

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Jedyne, o czym należy pamiętać to fakt, że dokument odebrać będziemy mogli wyłącznie w miejscu złożenia wniosku o jego wydanie.

Jak czytamy na stronie gov.pl: „Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich”.

Jakie dokumenty przygotować do wyrobienia paszportu?

 • Wniosek o wydanie paszportu – można go pobrać bezpośrednio w punkcie paszportowym. Powinien on zostać wypełniony zgodnie z obowiązującym wzorem (do wglądu w urzędzie lub na stronach poszczególnych oddziałów paszportowych).

Uwaga! Nie należy sporządzać wniosków samodzielnie ani pobierać gotowych wzorów z niesprawdzonych źródeł internetowych – wnioski niezgodne ze wzorem lub niepoprawnie wypełnione nie zostaną bowiem przyjęte w urzędzie.

 • Jedna fotografia paszportowazdjęcie musi być przede wszystkim wykonane w kolorze i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (powinno być jak najbardziej aktualne). Można je wykonać samodzielnie (zgodnie z oficjalnymi wytycznymi) lub u fotografa.
 • Dokument potwierdzający prawo do otrzymania ulgi (np. legitymacja studencka) lub zwolnienia z opłaty paszportowej.
 • Dotychczasowo używany, ważny paszport, lub – w przypadku braku ważnego dokumentu – aktualny dowód osobisty.
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa – w przypadku osób, których nazwisko uległo zmianie w związku z zawarciem małżeństwa za granicą.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za wyrobienie paszportu (np. potwierdzenie przelewu

Pamiętaj! Jeśli urzędnik będzie miał wątpliwości co do tożsamości czy obywatelstwa wnioskującej o paszport osoby, lub gdy dane  w dokumentacji będą ze sobą niezgodne, przydać mogą się również inne dokumenty, takie jak skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Zwolnienia i ulgi w opłacie za paszport

Wyrabiając paszport – podobnie jak w przypadku wielu innych dokumentów czy usług – niektóre osoby są upoważnione do otrzymania ulgi lub, w szczególnych przypadkach, nawet do całkowitego zwolnienia z opłaty paszportowej. Kto może otrzymać ulgę i jakiej wysokości zniżka będzie możliwa?

O czym pamiętać? Jeśli chcemy otrzymać ulgę lub zwolnienie z opłaty, musimy pamiętać o dwóch podstawowych rzeczach. Przede wszystkim – można z korzystać z tylko jednej ulgi dla jednej osoby (zniżki nie łączą się). Po drugie, musimy posiadać odpowiednie dokumenty,potwierdzające prawo do ulgi lub zwolnienia (np. legitymacja emeryta czy rencisty, Karta Dużej Rodziny, czy orzeczenie o niepełnosprawności).

Zniżka 50% wyrobienie paszportu – kto jest upoważniony do ulgi?

Na ulgę 50% – 70 PLN opłaty, mogą liczyć:

 • uczniowie oraz studenci,
 • emeryci,
 • renciści,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby utrzymywane przez małżonka, który posiada status emeryta, rencisty, lub osoby niepełnosprawnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym,
 • osoby pobierające stały zasiłek z pomocy społecznej,
 • kombatanci i ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,
 • rodzice oraz małżonkowie rodzica w rodzinach wielodzietnych (w tym osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny).

Zniżka 75% wyrobienie paszportu – kto jest upoważniony do ulgi?

Ulga 75% – 35 PLN opłaty, dotyczy:

 • Studentów lub osób uczących się, które nie ukończyły 26 roku życia i pochodzą z rodzin wielodzietnych (posiadają Kartę Dużej Rodziny).
 • Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Całkowite zwolnienie z opłaty paszportowej – kogo dotyczy?

Na zwolnienie z opłaty za wydanie paszportu mogą liczyć:

 • Osoby, które przekroczyły 70 rok życia,
 • Osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym (jeśli wyjazd zagraniczny jest związany z długotrwałym leczeniem czy operacją).
 • Osoby, które pobierają stały zasiłek z pomocy społecznej (jeśli wyjazd zagraniczny jest związany z długotrwałym leczeniem czy operacją).
 • Osoby z uszkodzonym/wadliwym paszportem (jeśli jest to wada techniczna, np. nie ma możliwości odczytania danych z mikroprocesora).
 • Żołnierze (nie dotyczy żołnierzy zawodowych) do pełnienia służby poza granicami państwa.

Ulgi dla osób z ważnym paszportem

Kto zapłaci mniej za wyrobienie paszportu przed upływem terminu ważności aktualnego dokumentu?

 • Osoby, których wygląd zmienił się w stopniu wymagającym zmiany fotografii w obecnym dokumencie
 • Osoby, których dane osobowe uległy zmianie (np. zmiana nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego)
 • Osoby, w których paszporcie nie ma miejsca na kolejne pieczątki (lub wizy), potwierdzające przekraczanie granicy

Opłaty za wyrobienie paszportu

 • Standardowy paszport ważny przez 10 lat
  • 140 złotych
 • Paszport wydany z 50% ulgą
  • 70 złotych
 • Paszport wydany z 75% ulgą
  • 35 złotych
 • Paszport dla osoby małoletniej (max do 13 roku życia)
  • 30 złotych
 • Paszport tymczasowy
  • 30 złotych

Uwaga! Najwięcej – bo aż 420 PLN (czyli potrójną wysokość podstawowej kwoty 140 PLN) zapłacić będą musiały osoby, których paszport uległ zniszczeniu lub został utracony (z ich winy), nieposiadające prawa do ulgi.

Ile czeka się na wyrobienie paszportu?

To, ile będziemy musieli zaczekać na wydanie nowego paszportu, zależy przede wszystkim od rodzaju dokumentu i długości wyjazdu.

Jeśli zależy nam na standardowym paszporcie biometrycznym, który zachowuje swoją ważność przez dłuższy czas, na dokument będziemy czekać około 30 dni. Ne jest to jednak stały termin – w zależności od miasta, w którym staramy się uzyskać dokumentu, a także okresu w roku (np. sezon wakacyjny), paszport możemy uzyskać wcześniej (nawet w ciągu 2 tygodni) jak i po upływie wspomnianego miesiąca.

Jeśli zależy nam na szybszym uzyskaniu dokumentu, niezależnie od tego, że czas jego obowiązywanie będzie o wiele krótszy, możemy postarać się o tzw. paszport tymczasowy.

Zgodnie z informacją, jaką znaleźć możemy na stronie gov.pl: „Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe”.

W praktyce paszport tymczasowy wydawany jest nawet w ciągu 2-3 dni (w zależności od miasta i ilości wniosków).

Jak odebrać paszport?

Paszport możemy odebrać osobiście w punkcie paszportowym. Trzeba jednak pamiętać, że musi być to ten sam punkt, w którym wniosek został złożony.

O czym pamiętać przy odbiorze? Przede wszystkim musimy pamiętać, aby dokładnie sprawdź w poprawność danych biometrycznych (odcisk palca oraz wizerunek twarzy). Możesz to zrobić korzystając ze specjalnego elektronicznego czytnika (powinien udostępnić nam go pracownik w urzędzie).

Ile jest ważny paszport?

Paszport biometryczny:

 • Ważny przez 10 lat od momentu wydania

Paszport tymczasowy:

 • Ważny przez 12 miesięcy od momentu wydania

Paszport dla dziecka:

 • Ważny przez 5 lat od momentu wydania

Podsumowanie

 1. Do złożenia wniosku o paszport potrzebne są konkretne dokumenty.
 2. Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania.
 3. Niepoprawnie wypełniony wniosek nie zostanie przyjęty w urzędzie.
 4. W zależności od sytuacji można skorzystać z ulgi w opłacie paszportowej. Ulgi nie łączą się. 

Najczęściej zadawane pytania

Do wniosku należy dołączyć: 1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego nieposiadającego nr PESEL.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Zgoda na wydanie paszportu dla małoletniego może zostać złożona również w formie elektronicznej w sytuacji, gdy rodzic posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany bądź podpis osobisty.

Jeszcze do niedawna możliwe było wyrabianie paszportu wyłącznie w urządzenie. Jednak 27 marca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym możliwe będzie złożenie wniosku online, co znacznie ułatwi i usprawni cały proces.

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments