Strona główna » Poradnik » Ile ważny jest paszport?

Ile ważny jest paszport?

Redakcja
28 czerwca 2022
ile ważny jest paszport

Zagraniczne wakacje to coroczny cel wielu polskich turystów. O ile w przypadku podróżowania po krajach należących do Unii Europejskiej do przekraczania granic wymagany jest jedynie dowód osobisty, dalsze podróże – czy to do innych regionów Europy, czy na inny kontynent – wymagają od podróżnych ważnego dokumentu paszportowego. Z naszego poradnika dowiesz się, ile ważny jest paszport, kiedy dokument zostanie unieważniony oraz co zrobić w przypadku jego utraty.

Paszport – najważniejsze informacje

Paszport jest dokumentem umożliwiającym podróże zagraniczne do krajów, które nie przynależą do Unii Europejskiej. Jednocześnie stanowi on potwierdzenie naszej tożsamości oraz polskiego obywatelstwa. Wydawany w Polsce paszport ma formę czerwonej książeczki. Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć:

 • Pełnoletnia osoba, która chce uzyskać dokument
 • Opiekun prawny, w przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub dziecka

Ile ważny jest paszport?

Tradycyjny paszport biometryczny dla osoby dorosłej oraz dzieci powyżej 13-go roku życia, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. W przypadku dzieci do lat 13, ważność dokumentu to 5 lat.

Ile ważny jest paszport tymczasowy?

Tymczasowy dokument paszportowy jest ważny maksymalnie 12 miesięcy od daty jego wydania. MSZ informuje jednak, że wiele zależy od celu podróży oraz tego, jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego się udajemy.

Pamiętaj! W każdym paszporcie tymczasowym znajduje się informacja o terminie jego ważności.

Kiedy paszport traci ważność?

Zdarza się jednak, że dokument staje się nieaktualny jeszcze przed upływem terminu jego ważności. Paszport traci ważność w następujących sytuacjach:

 • Jeśli upłynie termin jego ważności
 • Kiedy zgłosimy utratę, zniszczenie, lub kradzież dokumentu
 • Gdy ktoś inny zwróci nasz zgubiony paszport do urzędu
 • Gdy utracimy polskie obywatelstwo
 • Jeśli zmianie ulegną nasze dane osobowe (nazwisko, imię albo imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL)
 • Jeżeli nasz wygląd ulegnie znaczącej zmianie i konieczna będzie wymiana zdjęcia w paszporcie
 • Kiedy dokument paszportowy zostanie unieważniony przez uprawnione do tego osoby

Kiedy wymienić paszport?

Wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego należy złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w następujących terminach:

 • Maksymalnie 30 dni od zmiany danych osobowych (na przykład nazwiska, nr PESEL) – w przypadku osób mieszkających w Polsce
 • Maksymalnie 90 dni od zmiany danych osobowych (na przykład nazwiska, nr PESEL) – w przypadku osób mieszkających za granicą.

Jak informuje gov.pl, w przypadku zmiany danych osobowych, czas na złożenie wniosku o wydanie nowego paszportu liczony jest się od dnia, w którym:

 • Sporządzony został akt małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po ślubie)
 • Otrzymamy decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych
 • Otrzymamy orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych
 • Otrzymamy zagraniczny odpis aktu małżeństwa

Co zrobić kiedy zgubię lub zniszczę paszport?

Niezależnie od tego, czy nasz dokument paszportowy został uszkodzony, zaginął, czy został skradziony, musimy jak najszybciej zgłosić taki fakt w dowolnym punkcie paszportowym (niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania).

Jeśli do utraty dokumentu dojdzie podczas pobytu za granicą, zgłoszenia należy dokonać w konsulacie RP. W jednym i w drugim przypadku dotychczasowy dokument zostanie nieodwracalnie unieważniony przed urzędnika.

Pamiętaj! Jeśli dojdzie do kradzieży paszportu, takie zajście należy niezwłocznie  zgłosić na najbliższym komisariacie policji.

Aby zgłosić utratę lub zniszczenie paszportu, potrzebne będą:

 • Ważny dowód osobisty (w przypadku braku dowodu, można okazać inny dokument ze zdjęciem, np. prawo jazdy, paszport innego kraju, czy legitymacja)
 • Uszkodzony paszport (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia)

Zgłaszając utratę dokumentu, można od razu starać się o wydanie nowego paszportu. Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • Wniosek o wydanie paszportu
 • Jedno kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Dowód wniesienia opłaty za paszport
 • Dokument potwierdzający prawo do ulgi albo całkowitego zwolnienia z opłaty
 • Ważny dowód osobisty
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą)

Ważne! W szczególnych sytuacjach urzędnik będzie mógł poprosić nas o dodatkowe dokumenty, jak choćby skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, czy poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Pamiętaj! W przypadku utraty paszportu poza Polską, podczas zgłoszenia w konsulacie można złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, który umożliwi powrót do kraju.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Koszt wyrobienia paszportu to:

 • Standardowy paszport ważny przez 10 lat – 140 złotych
 • Paszport dla osoby małoletniej – 30 złotych
 • Paszport tymczasowy30 złotych
 • Paszport wydany po zagubieniu lub uszkodzeniu dotychczasowego dokumentu – 420 PLN (200% kwoty podstawowej)

Kto może liczyć na zniżki lub zwolnienie z opłaty za wyrobienie paszportu?

Ulga 50% (opłata 70 PLN)Ulga 75% (opłata 35 PLN)
Uczniowie i studenci
Emeryci
Renciści
Osoby z niepełnosprawnością
Osoby na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnościąOsoby poniżej 26 lat, uczące się (na przykład studenci), będące dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczymDzieci z niepełnosprawnością, pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej
Kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego
Rodzice lub małżonkowie rodzica w rodzinie wielodzietnej, posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

O  całkowite zwolnienie z opłaty mogą się ubiegać:

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

 •  Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, gdy wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją
 • Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją
 • Osoby, których paszport posiada wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora
 • Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych

Podsumowanie

 1. Paszport jest dokumentem umożliwiającym podróże zagraniczne do krajów, które nie przynależą do Unii Europejskiej.
 2. Tradycyjny paszport biometryczny dla osoby dorosłej oraz dzieci powyżej 13-go roku życia, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. W przypadku dzieci do lat 13, ważność dokumentu to 5 lat.
 3. Tymczasowy dokument paszportowy jest ważny maksymalnie 12 miesięcy od daty jego wydania. MSZ informuje jednak, że wiele zależy od celu podróży oraz tego, jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego się udajemy.
 4. Jeśli do utraty dokumentu dojdzie podczas pobytu za granicą, zgłoszenia należy dokonać w konsulacie RP. W jednym i w drugim przypadku dotychczasowy dokument zostanie nieodwracalnie unieważniony przed urzędnika.

Najczęściej zadawane pytania

Paszport zawiera takie informacje, jak:

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać),
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • informację, kto wydał paszport.

Od 29 czerwca 2009 roku w paszportach umieszcza się również dwie dane, które może odczytać komputer (dane biometryczne):

 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców — z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments