Strona główna » Poradnik » Ile kosztuje zgoda na paszport u notariusza?

Ile kosztuje zgoda na paszport u notariusza?

Redakcja
17 maja 2024
matka z dzieckiem na plaży

Planujesz wyrobić paszport dziecku, ale drugi z rodziców nie może stawić się razem z Tobą w urzędzie? W takiej sytuacji na wizytę musisz zabrać ze sobą zgodę na wydanie dokumentu potwierdzoną notarialnie. Sprawdź, ile zapłacisz za poświadczenie u notariusza i czy da się uniknąć wizyty w kancelarii urzędnika.

Kiedy potrzebna jest zgoda na paszport u notariusza?

„Zgoda na paszport u notariusza” to temat związany z wnioskowaniem o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka. Potwierdzenie notarialne jest niezbędne wyłącznie w określonych sytuacjach, które definiują przepisy. Zasady dotyczące przyznawania paszportu osobom małoletnim opisuje dokładnie treść następujących aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2023 poz. 410);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

Podczas aplikowania o paszport dla dziecka bez udziału obojga opiekunów konieczne jest przedstawienie zgody rodzica, którego nie ma przy składaniu wniosku. Taka zgoda ma formę papierowego formularza z odręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie. Alternatywę stanowi złożenie formularza online i podpisanie go za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak wnioskuje się o paszport dla dziecka?

Artykuł 13. rozdziału I Ustawy o dokumentach paszportowych mówi, że wniosek o wydanie paszportu zawsze składa się osobiście. Nie ma możliwości udzielenia w tym zakresie pełnomocnictwa czy załatwienia sprawy przez internet. Ustawodawca podaje jednak dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy odnosi się do wnioskowania o wydanie paszportu dla osoby małoletniej, a drugi — do starania się o paszport dla osoby ubezwłasnowolnionej. W przypadku dziecka wniosek o paszport mogą złożyć:

 • rodzice;
 • ustanowieni przez sąd opiekunowie;
 • jeden z rodziców lub jeden z opiekunów, o ile ma pisemną zgodę drugiego rodzica lub opiekuna, w której autentyczność podpisu została potwierdzona przez notariusza lub organ paszportowy.

Pisemna zgoda nie jest wymagana, jeśli:

 • jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej,
 • któryś rodzic ma zawieszoną lub ograniczoną władzę rodzicielską w zakresie podejmowania decyzji o wydaniu paszportu;
 • lub rodzice nie potrafią ustalić wspólnego stanowiska.

We wszystkich trzech wymienionych przypadkach zgodę drugiego rodzica lub opiekuna zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

Uwaga! Jeśli wnioskujesz o paszport dziecka, które ukończyło 5. rok życia, musi być ono obecne podczas wizyty w urzędzie.

Czym jest zgoda na wydanie paszportu dla dziecka?

Zgoda na wydanie paszportu dla dziecka to formalne upoważnienie, które trzeba załączyć do wniosku o dokument paszportowy. Założeniem takiego dokumentu jest uniemożliwienie porwania małoletniego czy odbywania przez niego podróży zagranicznych bez wiedzy jednego z rodziców. Gotowy formularz wypełnisz przez internet (wówczas nie ma potrzeby uzyskiwania potwierdzenia notarialnego) lub wydrukujesz i uzupełnisz w formie papierowej.

Zgoda na wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego dla małoletniego dziecka lub podopiecznego jest dostępna do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu. Taki formularz jest dość krótki i zawiera:

 • dane rodzica lub opiekuna (imię, nazwisko; rodzaj, seria i numeru dokumentu tożsamości; PESEL; data urodzenia);
 • określenie rodzaju dokumentu, którego dotyczy zgoda (paszport lub paszport tymczasowy);
 • dane dziecka (imię, nazwisko; PESEL; data urodzenia);
 • datę i podpis rodzica lub opiekuna.

Uzupełniony dokument możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie paszportowym lub wysłać pocztą. Nie ma znaczenia czy zrobisz to przed czy po zaaplikowaniu o paszport dla dziecka.

Zgoda na paszport dziecka a notarialne potwierdzenie podpisu

Notarialne potwierdzenie ma udowodnić, że podpis złożony pod zgodą na wydanie paszportu dla dziecka jest prawdziwy. Zapewnia więc wiarygodność dokumentu i sprawia, że organ wydający paszport może mieć pewność co do jego autentyczności.

Jak odbywa się procedura poświadczenia podpisu? Otóż wystarczy, że znajdziesz notariusza i umówisz się z nim na konkretny dzień i godzinę. Następnie podczas spotkania musisz potwierdzić przed nim swoją tożsamość, przedstawiając mu dowód osobisty (ewentualnie paszport lub kartę pobytu). Potem pozostaje jeszcze złożyć w jego obecności odręczny podpis pod zgodą na paszport. Należy to zrobić z wykorzystaniem trwałego środka pisarskiego, czyli niemożliwego do usunięcia (na pewno nie może to być ołówek czy zmywalny długopis). Po złożeniu przez Ciebie podpisu notariusz nanosi na dokument datę i miejsce poświadczenia, nazwę i adres kancelarii notarialnej oraz swój podpis i pieczęć.

Ważne! Zgodnie z artykułem 88 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie procedura poświadczenia podpisu jest przeprowadzona prawidłowo w sytuacji, gdy złożenie podpisu nastąpiło w obecności notariusza. Oznacza to, że nie ma możliwości załatwienia sprawy w jakikolwiek inny sposób, na przykład mailowo czy telefonicznie.

W jakich sytuacjach konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu?

Zgoda na wydanie paszportu dla dziecka to nie jedyny dokument, który musi zostać potwierdzony notarialnie. Takie poświadczenie jest wymagane również m.in. przy:

 • zawieraniu umowy zbycia udziałów oraz umowy wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia użytkowania na nim;
 • sporządzaniu dokumentów wymagających wpisu do księgi wieczystej;
 • tworzeniu wzorów podpisów osób reprezentujących spółki.

Notarialne potwierdzenie podpisu może mieć też zastosowanie w innych sytuacjach, na przykład przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Zgoda na paszport u notariusza — cena

Za wszystkie czynności notarialne notariusz pobiera stosowną opłatę, tak zwaną taksę notarialną. Jest to wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). Co do zasady taksa notarialna nie może przekroczyć wartości określonych w prawie i jest obliczana procentowo lub kwotowo.

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach wynosi 20 zł netto za podpis (24,60 zł brutto). Po dokładnie informacje w zakresie stawki za potwierdzenie podpisu pod zgodą na paszport i obecności ewentualnych dodatkowych kosztów warto skontaktować się z wybraną kancelarią.

Jak wyrazić zgodę na paszport online?

Ustawodawca wyszedł naprzeciw potrzebom zabieganych rodziców i umożliwił wydanie zgody na paszport przez internet. Aby załatwić sprawę online, powinieneś wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu i kliknąć niebieski przycisk z napisem Wyraź zgodę. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę login.gov.pl, na której musisz wybrać sposób logowania. Później wystarczy wypełnić formularz i złożyć pod dokumentem podpis elektroniczny. Można to zrobić za pośrednictwem profilu zaufanego, e-dowodu (jeśli masz w nim certyfikat podpisu osobistego) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ważne! Jeśli w rejestrze PESEL, czyli w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, przy informacjach o małoletnim są podane Twoje dane, podczas wypełniania formularza imię, nazwisko czy data urodzenia dziecka wypełnią się automatycznie.

Podsumowanie

 • Przy wnioskowaniu o paszport dla dziecka powinno być obecnych oboje rodziców.
 • Jeśli w czasie wizyty w urzędzie jeden z rodziców jest nieobecny, musi wcześniej sporządzić zgodę na wydanie paszportu, pod którą znajdzie się podpis poświadczony notarialnie.
 • Alternatywę dla sporządzenia zgody w formie pisemnej stanowi załatwienie sprawy online za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Autentyczność podpisu pod zgodą może też potwierdzić organ paszportowy.
 • Do uzyskania notarialnego potwierdzenia jest niezbędne stawienie się w kancelarii notarialnej i złożenie podpisu na dokumencie w obecności notariusza.
 • Koszt notarialnego potwierdzenia podpisu nie powinien przekroczyć 24,60 zł brutto.

FAQ

Zgodę na paszport dla dziecka można wyrazić w formie pisemnej. Wówczas autentyczność podpisu złożonego na takim dokumencie trzeba potwierdzić notarialnie. Istnieje też możliwość wyrażenia zgody elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego

Przy czynnościach notarialnych notariusz wymaga potwierdzenia tożsamości osób zainteresowanych. Jako dokument podczas weryfikacji uznaje dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu.

Czas oczekiwania na wizytę u notariusza zmienia się w zależności od wielu czynników. Termin spotkania ustala się w zależności od dostępności wolnych terminów i obłożenia kancelarii. Przeważnie sprawę z udziałem notariusza da się załatwić w ciągu kilku dni, a w nagłych sytuacjach nawet jeszcze tego samego dnia. Aby dowiedzieć się więcej, warto skontaktować się z wybraną kancelarią i zapytać o wolne terminy.

Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o paszport dla dziecka do 12. roku życia przez internet. Wówczas małoletni, jeśli ma od 5 do 12 lat, musi być obecny przy odbiorze dokumentu w urzędzie (co nie jest wymagane przy wnioskowaniu o paszport na miejscu w urzędzie). Jeśli jednak występujesz o paszport dla dziecka poniżej 5. roku życia, dokument może zostać przesłany do domu kurierem, o ile wskazany adres znajduje się za granicą.

Mianem dokumentów paszportowych określa się paszport tymczasowy i paszport. Muszą zawierać cechy biometryczne posiadacza — wizerunek twarzy i/lub odciski palców.

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments