Biuro paszportowe Bytów

Data aktualizacji: 20 czerwca 2022
Strona główna » Pomorskie » Biuro paszportowe Bytów
herb Bytów

Biuro paszportowe Bytów

adres

Terenowy Punkt Paszportowy w Bytowie

Księdza Domańskiego 2, 77-100 Bytów

telefon
telefon 59 82 28 000
województwo
pomorskie
godziny otwarcia
poniedziałek: Zamknięte
wtorek: 08:00–14:30
środa: 08:00–14:00
czwartek: 08:00–14:00
piątek: Zamknięte
sobota: Zamknięte
niedziela: Zamknięte

Gdzie wyrobić paszport w Bytowie?

Dla wielu osób, które chcą ubiegać się o paszport w miejscu innym niż urząd odpowiadający miejscu zameldowania, dobrą wiadomością jest, że dokument paszportowy wyrobić można dowolnym urzędzie wojewódzkim. Jeśli na co dzień pracujemy lub mieszkamy w Bytowie, to właśnie w tamtejszym urzędzie możemy wnioskować o wydanie paszportu, zarówno standardowego, jak i tymczasowego. Terenowy Punkt Paszportowy w Bytowie mieści się przy ul. Księdza Domańskiego 2.

Rządowa strona gov.pl przypomina bowiem, iż o paszport można ubiegać się:

„W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich”.

Wniosek o paszport w Bytowie – gdzie znaleźć?

Od 27 marca bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa o dokumentach paszportowych, która umożliwia złożenie wniosku o wydanie paszportu online. Mówi o tym art. 31. 1. ustawy z  dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych:

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu”.

Jakie dokumenty – poza wnioskiem – będą potrzebne podczas ubiegania się o wydanie paszportu?

 • Kolorowe zdjęcie paszportowe – O wymiarach 35mm x 45mm (zdjęcie nie może być starsze niż  miesięcy i musi być zgodne z wytycznymi).
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu – Dokumenty do wglądu.
 • Potwierdzenie uprawnienia do otrzymania ulgi – Dokumenty do wglądu, np. legitymacja szkolna, studencka, czy kombatancka.
 • Odpis aktu małżeństwa w języku polskim – Dla osób zmieniających nazwisko podczas zawarcia małżeństwa za granicą.

Może się zdarzyć, że osoba przyjmująca wniosek poprosi nas o okazanie dodatkowych dokumentów, np. skróconego odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, lub poświadczenia obywatelstwa polskiego. Do takich sytuacji dochodzi, gdy:

 • Zaistnieje wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy lub jego obywatelstwa
 • Dane w przedłożonych dokumentach będą ze sobą sprzeczne

Kto składa wniosek o paszport w Bytowie w imieniu osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych?

 • Osoby ubezwłasnowolnione – W ich imieniu wnioskować o paszport może prawny opiekun, ale właściciel dokumentu musi być obecny podczas tego procesu.
 • Osoby małoletnie – Wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni, jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na wydanie dokumentu, wniosek zostanie odrzucony.

Kolejki do biura paszportowego w Bytowie

Aby usprawnić proces składania wniosków paszportowych oraz zmniejszyć kolejki (szczególnie dotkliwe w okresie wakacyjnym), wprowadzono system rezerwacji miejsca w kolejce i terminu wizyty w urzędzie w Bytowie.

Ile się czeka na odbiór paszportu w Bytowie?

Oczekiwanie na wydanie paszportu w Bytowie zależne jest od rodzaju dokumentu:

 • Standardowy paszport biometryczny:
  • Czas oczekiwania na dokument to średnio około 30 dni. W okresie wzmożonego zainteresowania paszportami, czas ten może się wydłużyć, natomiast poza sezonem zdarza się, że paszport otrzymamy wcześniej.
  • Zachowuje ważność przez 10 lat od momentu wydania.
  • Koszt wydania dokumentu to 140 PLN
 • Paszport tymczasowy:
  • Wnioski o paszport tymczasowy są wydawane w trybie priorytetowym, co w praktyce oznacza, że dokument można odebrać już w ciągu kilku dni.
  • Jest ważny tylko przez 12 miesięcy.
  • Koszt wydania dokumentu to 30 PLN

Koszt wyrobienia paszportu w Bytowie

To, ile będziemy musieli zapłacić za wyrobienie dokumentu paszportowego zależy od kilku czynników, takich jak choćby termin ważności dokumentu, czy ewentualne ulgi. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

 • Standardowy paszport ważny przez 10 lat – 140 PLN
 • Paszport uwzględniający 50% ulgi – 70 PLN
 • Paszport dla osoby małoletniej do 13. roku życia – 30 PLN

W przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, ceny są nieco inne:

 • Dokument wydawany dzieciom do 13 roku życia – 15 PLN
 • Dokument wydawany dzieciom od 13 do 25 roku życia – 35 PLN
 • Paszport wydawany rodzicom i małżonkom rodziców – 70 PLN

Komu należy się ulga?

Ulga 50% (opłata 70 PLN)Ulga 75% (opłata 35 PLN)
Uczniowie i studenci
Emeryci
Renciści
Osoby z niepełnosprawnością
Osoby na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnościąOsoby poniżej 26 lat, uczące się (na przykład studenci), będące dzieckiem z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczymDzieci z niepełnosprawnością, pochodzące z rodziny wielodzietnej (posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny)
Osoby, które otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej
Kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego
Rodzice lub małżonkowie rodzica w rodzinie wielodzietnej, posiadający ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Całkowicie zwolnieni z opłat za paszport są:

 • Osoby po 70 rok życia,
 • Podopieczni domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczych (tylko w sytuacjach, w których wyjazd zagraniczny jest wymagany w związku z długotrwałym leczeniem lub operacją).
 • Osoby otrzymujące stały zasiłek z pomocy społecznej (tylko w sytuacjach, w których wyjazd zagraniczny jest wymagany w związku z długotrwałym leczeniem lub operacją).
 • Posiadacze paszportów z  wadą techniczną.
 • Żołnierze, którzy mają pełnić służbę poza granicami Polaki (z wyłączeniem żołnierzy zawodowych).

Zdjęcia paszportowe w Bytowie

Zdjęcia do paszportu powinny spełniać konkretne wymogi:

 • Wymiary i kolor – zdjęcie musi być wydrukowane w kolorze, a jego wymagane wymiary to 35mm x 45mm
 • Ustawienie i tło– 70-80% fotografii powinna zajmować twarz. Na zdjęciu powinna być ujęta także górna część barków. Głowa musi być widoczna w całości, od jej czubka. Tło natomiast ma być jednolite i białe, nie może być niczym zasłonięte czy zacienione, nie mogą się w nim znajdować inne osoby ani przedmioty
 • Twarz – nie może być zasłonięta, np. włosami, oczy muszą być otwarte, źrenice widoczne, usta zamknięte, a wyraz twarzy naturalny. Wzrok powinien być skierowany w obiektyw
 • Okulary – dopuszcza się noszenie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych. Niedopuszczalne są natomiast okulary z zaciemnionymi szkłami (chyba że są one konieczne w związku z niepełnosprawnością, która musi zostać udokumentowana)

 

O Autorze

Oceń tę stronę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments